Trabis ile İlgili Tanım, Kavram ve Kısaltmalar

 

1991 yılından beri "nic.tr" tarafından tahsil edilen “tr” uzantılı alan adlarının tahsil yetkisi 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ICANN onayı ile Bilgi Teknolojileri Kurumuna verildi. BTK bu yeni yetkilendirme ile birlikte TRABİS sistemini devreye aldı.

TRABİS ile birlikte “tr” uzantılı alan adlarının yönetmeliklerinde yenileme, uzatma, feragat, duraklatma gibi konularda pek çok değişiklik yapıldı. En önemli değişiklik ise daha önceden belgeli olarak alınabilen “com.tr” ,”net.tr”  ve “org.tr” alan adları ilk gelen alır prensibine göre belgesiz olarak alınabilmeye başlanmış olmasıdır.

Bu değişikliklerle birlikte TRABİS sisteminde alışık olmadığımız pek çok tanım, kavram ve kısaltmalar karşımıza çıkmaya başladı.

Peki bu TRABİS ile birlikte gelen kavramlar ve kısaltmalar nelerdir? Hepsini birlikte inceleyelim.

 

 1. BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu): Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü düzenleyen ve denetleyen kurumdur. Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

 

 1. TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi): TRABİS, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği ve BTK tarafından işletilen sistemdir.

 

 1. İAA (İnternet Alan Adı): İnternet üzerinde bulunan bilgisayar ve internet sitesini tanımlamak için kullanılan Internet Protokol (IP) adresini tanımlayan adlardır. İAA, TRABİS’te “tr” uzantılı internet alan adını tanımlamak için kullanılır.

 

 1. İAAS (İnternet Alan Adı Sahibi): İnternet alan adını satın almış olan kişiyi tanımlamak için kullanılır.

 

 1. KK (Kayıt Kuruluşu): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden taraftır.

 

 1. TAKIL (Tahsise Kısıtlı Adlar Listesi): İnternet Alan Adları Tebliği'ne göre Tahsise Kısıtlı Adlar Listesi (TAKIL), tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan, şehir isimlerinden, internet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları ve devlet kurumları adlarını içeren sahte internet alan adlarının tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, finans, bakanlık gibi adlardan oluşan liste olarak tanımlanmıştır.

 

 1. TAKAL (Tahsise Kapalı Adlar Listesi): İnternet Alan Adları Tebliği'ne göre Tahsise Kapalı Adlar Listesi (TAKAL), mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listedir. 
  Bu listede yer alan alan adlarının tahsisi ve tahsiste istenecek bilgi ve/veya belgeleri belirleme yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundadır.

 

 1. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten tarafı ifade eder.

 

 1. Alan Adı Tahsisi: Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılır.
 • Belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır.
 • Belgeli alan adı tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından KK’ya verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİS’e ulaştırılmasıyla yapılan tahsislerdir.

 

 1. Yenileme: Tahsis edilmiş olan alan adının süresinin bitmesine yakın alan adının yenilenmesi işlemidir.
 • KK, alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan adı sahibini elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder. 
 • Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi, alan adının tahsisini yenilemek üzere TRABİS yönetmeliği çerçevesinde başvuruda bulunur. Bu talep doğrultusunda KK’nın TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması ve yenileme ücretini ödemesiyle alan adı tahsisi yenilenir. 
 • Tahsis süresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır.

 

 1. Feragat: Kendisine tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir. Alan adı sahibi hizmet almakta olduğu KK’ya ait İnternet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doğru olarak doldurarak feragat talebini iletir. KK’nın TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlamasıyla feragat talebinin gereği yapılır.

 

 1. İptal: Alan adı tahsisi aşağıda belirtilen durumlarda alan adı sahibi ve ilgili KK bilgilendirilerek TRABİS vasıtasıyla iptal edilir:
 • Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi,
 • Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması,
 • Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili UÇHS (Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı) tarafından Kuruma iletilen hakem ya da hakem heyeti kararının bulunması ve kararın uygulanması için Kurum tarafından belirlenen gerekli şartların mevcut olması,
 • Alan adı tahsisinin iptaline yönelik bir mahkeme kararının bulunması.

 

 1. Yeniden Tahsis: Yenileme için belirtilen sürenin sonunda yenileme için bir talep gelmemesi halinde ilgili alan adı yeniden tahsise açılır ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi TRABİS'in İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise açılan bu alan adları için bir ay süre ile başvuru talebi alınmaz.

 

 1. Satış ve Devir: Alan adları satılabilir veya devredilebilir. Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK’nın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK’nın, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir.

 

Aklınızdaki TR uzantılı alan adını almak için https://rdar.li/belgesiz-com-tr-satin-al sayfasını inceleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak veya sipariş vermek için +90850 277 9385'i arayarak direkt Hosting Satış ekibimize ulaşabilirsiniz

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 286 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (1045 Oy)